ระบบพิสูจน์ตัวตน Internet Authentication

Paris

Username:Password สำหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บริการบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนิสิตและบุคลากรเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน Internet Authentication

1. ทำการลงทะเบียนอีเมล์เพื่อยืนยันตัวตนและรับรหัส Sucurity Code  ลงทะเบียน *ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น* คู่มือการลงทะเบียน

2. เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ  Change Password  *ผู้ใช้จะต้องทำการลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้(ข้อ1.) คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ขั้นตอนการกำหนดค่าสำหรับคณะที่ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้   คู่มือการตั้งค่า

** หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยกรุณาโปรดติดต่อ 2455 หรือ โทร. 043-754-352  ccservice@msu.ac.th **
Wireless MSU

คุ่มือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ Wireless ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย…

Mail MSU

ระบบอีเมล์ของมหาลัยฯ ที่เปิดให้บริการ MSU Mail ภายใต้โดเมนหลักของมหาลัยโดยการร่วมมือกับ Google ประเทศไทย…

Microsoft Dreamspark

ระบบดาว์นโหลด Softwareและ Licence key ของ Microsoft ที่เปิดให้บริการทั้งนิสิตและบุคลากร…